ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΛΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αρχική σελίδα | Εταιρία | Παραγγελίες | Επικοινωνία

Αναλώσιμα

 • Ρύγχη για αυτόματες πιπεττες (Volac, Gilson, Eppendorf, Socorex, κτλ.)
 • Πιπέττες Pasteur πλαστικές 1ML & 3ML (αποστειρωμένες & μην αποστειρωμένες)
 • Πιπέττες Pasteur γυάλινες (150mm & 230 mm)
 • Πουαρ για γυάλινες πιπέττες Pasteur
 • Ορολογικές πιπέττες με βαθμονόμηση (serology pipette) 1 εως 25ML (αποστειρωμένες ανά 1)
 • Falcon tubes 15ML & 50ML
 • Ουροσυλέκτες
 • Βαμβακοφόροι στυλεοί
 • Τρυβλία (Ø 6εκ & 9εκ)
 • Κρίκοι & βελόνες εμβολιασμού πλαστικοί (1ML & 10ML)
 • Spreader εμβολιασμού
 • Σακκούλες STOMACHER με και χωρίς φίλτρο
 • Σακκούλες καταστροφής
 • Σύριγγες πλαστικές 2,5&10ML, αποστειρωμένες ανά 1
 • Βέλονες για πλαστικές σύριγγες, αποστειρωμένες ανά 1
 • Δοχείο απορρίψεως βελόνων
 • Ταινία ελέγχου υγρής αποστείρωσης
 • Στατώ (PP) για ρήγχη, σωλινάρια
 • Σωληνάρια πλαστικά 1.5ml, τύπου Εppendorf (και safe-lock)
 • Σωληνάρια πλαστικά 2.0ml, τύπου Εppendorf
 • Σωληνάρια PCR πλαστικά 0.2ml με flat ή domed cap
 • Γάντια (Latex & Nitrile)
 • Ψήκτρες σωληναρίων & υάλινων σκευών
 • Υδροβολέας πλαστικός (250, 500, 1000ML)
 • Πουάρ πλήρωσης τριών (3) βαλβίδων
 • Πουάρ ακριβείας, μηχανικό για πλήρωση πιπεττών 0.1 εως 100ml
 • Σωληνάρια γυάλινα – borosilicate & soda-lime
 • Aναλώσιμα μικροσκοπίου
 • Parafilm, 5cm x 75m ή 10cm x 34m
 • Κυψελίδες πλαστικές (PMMA & PS)
 • Κυψελίδες γυάλινες (Quarz & optical glass)
 • Φιαλίδια γενικής χρήσης με πώματα & septa (2ML, 4ML, 8ML, 12ML, 16ML, 22ML, 40ML)
 • Φίλτρα σύριγγας & Φίλτρα μεμβράνης
 • Φιαλίδια σπινθηρισμού πλαστικά με βιδ. πώμα 4ML & 20ML
 • Φιαλίδια σπινθηρισμού γυάλινα με βιδ. πώμα 20ML
 • Μαγνήτες- stirring bars
 • Σπάτουλές μεταλλικές
 • Λαβίδες