ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΛΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αρχική σελίδα | Εταιρία | Παραγγελίες | Επικοινωνία

Αναλώσιμα HPLC

 • Στήλες HPLC
 • Προστήλες
 • Φιαλίδια HPLC (διάφανα & σκόυρα), inlets, πώματα & septa
 • Fittings & unions
 • Εργαλεία and εξαρτήματα
 • Safety caps for solvent bottles & Safety exhaust filter
 • Σωλήνες χρωματογραφίας (stainless steel, copper, polymeric)
 • Κόφτης σωλήνων
 • Φίλτρα διήθησης (PDF

Αναλώσιμα GC

 • Στήλες GC
 • Φιαλίδια GC, inlets, (διάφανα & σκόυρα), inlets, πώματα (crimp) & septa
 • Συσκευές σφράγισης/ αποσφράγισης
 • Εργαλεία and εξαρτήματα

Solid Phase Extraction

 • SPE columns
 • Vacuum Manifold Kit (12-Port/ 24-Port)

Column chromatography

 • Silica gel high-purity grade, pore size 60 Å, 40-63 μm particle size, for flash chromatography