ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΛΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αρχική σελίδα | Εταιρία | Παραγγελίες | Επικοινωνία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΛΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙMA
Γαμβέττα 136
54248 Θεσ/νίκη

Τηλ: 2310 818718
Fax: 2310 858580

Εmail: dbiblis@gmail.com